català | castellano

 

Serveis

El subministrament adequat de material i la seva correcta instal·lació són els conceptes bàsics a desenvolupar per tal d'oferir un servei complet de protecció contra incendis. El grup MAIFOC encara fa un pas més endavant i ho complementa amb eficàcia i rapidesa d'execució.

Es realitza el subministrament i instal·lació de material seguint les especificacions definides en la normativa vigent en matèria de protecció contra incendis. Així mateix, es realitza el mateix servei seguint les especificacions definides per enginyeries i arquitectures.

Subministrament Instal·lacions Manteniment Oficina tècnica

· Extintors d'incendis
· BIE 25/45 + accessoris
· Senyalitzacions
· Portes tallafoc
· Mantes ignífugues
· Sist. de detecció
· Sist. de detecció i extinció d'incendis

· Boques d'incendis
· Hidrants i monitors
· Columna seca
· Ruixadors (Sprinkler)
· Aigua polvoritzada
· Aigua nebulitzada
· Cortines d'aigua
· Grups de bombeig
· Instal·lacions fixes
· Portes tallafoc
· Protecció passiva

· Contractes de mant.
· Revisions periòdiques
· Càrregues d'extintor
· Normativa actualitzada

· Assessorament tècnic
· Plans d'evacuació
· Cursos de formació

 

Subministrament de material

Extintors d'incendis

Boca d'Incendis Equipada

Senyalització

Portes tallafoc

Mantes ignifugues

Sist. de detecció i extinció

+ informació
Instal·lacions
+ informació
Manteniment

Contractes de manteniment

Revisions periòdiques

Càrregues d'extintors

Normativa vigent

+ informació
Oficina tècinca

Assessorament tècnic

Plans d'evacuació

Cursos de formació

+ informació

Grup MAIFOC, S.L. | Carrer Carmen Amaya 5, 08120 - La Llagosta (Barcelona) - Tel. 935.740.623 - Fax 935.740.623 | info@maifoc.com