català | castellano

 

Subministrament de material

Dins la totalitat de productes subministrats i instal·lats pel grup MAIFOC es destaquen els equips mostrats en aquest apartat. Aquests són els subministraments més usuals. En el cas de requeriments més específics, cal posar-se en contacte amb els tècnics especialitzats.

Extintors d'incendis

Es realitza el subministrament i instal·lació d'extintors de pols polivalent, extintors de neu carbònica (NC) així com d'aigua + AFFF 1%. Es disposa de la més àmplia gamma de volums per tal d'adaptar-los a les necessitats i exigències definides per cada situació i client. Se n'especifica més informació en l'apartat de productes (+ informació).

De cara a la correcta instal·lació, es tenen en compte les càrregues de foc de cada zona a tractar, la distància entre els diferents dispositius, així com amb els accessos, usos de cada recinte, entre d'altres paràmetres. En tot moment la instal·lació se cenyeix a la normativa vigent, tant pel que fa a l'alçada com a la senyalització.

Cal destacar que per als equips sotmesos a les condicions atmosfèriques més adverses es disposa dels armaris corresponents (amb les mides i materials adequats a cada cas) per protegir l'equip extintor i assegurar-ne el funcionament en cas de necessitat.

Boca d'Incendis Equipada

Es realitza el subministrament i instal·lació de boques d'incendis equipades BIE 25/45 per a naus industrials, pàrquings, habitatges de nova construcció, rehabilitacions o activitats on es requereixin.

Per tal de complementar aquesta mena d'instal·lacions és imprescindible disposar dels accessoris necessaris: llances, vàlvules, ràcords, manòmetres, taps, entre d'altres. De la mateixa manera que per als extintors d'incendis, es disposa d'una àmplia gamma d'armaris i senyalitzacions per tal d'adequar la instal·lació a la normativa vigent.

S'especifica més informació de les boques d'incendis equipades BIE 25/45 en l'apartat de productes (+ informació). Per a demandes més especifiques cal posar-se en contacte amb els nostres tècnics.

Senyalització

Es disposa de senyalitzacions d'equips d'extinció, zones d'evacuació, instal·lacions d'incendis, senyalitzacions d’advertència, de prohibició i d’obligació

La correcta senyalització d'equipaments d'extinció, zones d'evacuació i instal·lacions és imprescindible per tal d'adequar-les  a la normativa vigent en materia de protecció contra incendis.

Portes tallafoc

La composició i les característiques de muntatge de les portes tallafoc vénen definides en funció de la resistència al foc que hagin d'oferir. Es poden instal·lar amb barra antipànic i visor d’acord amb les necessitats de cada client. Es disposa de portes tallafoc abatibles (simples i dobles), lliscants i de guillotina. Es poden instal·lar amb sistema de tancament automàtic.

Mantes ignífugues

Es disposa de mantes ignífugues per apagar petits focs i sufocar incendis generats sobre persones.

Material per a sistemes de detecció i detecció - extinció (automàtics)

Es realitzen instal·lacions per a sistemes de detecció d'incendi, així com de detecció i extinció manuals o automàtiques. Es disposa de les corresponents senyalitzacions per completar la instal·lació adequadament.

 

Subministrament de material

Extintors d'incendis

Boca d'Incendis Equipada

Senyalització

Portes tallafoc

Mantes ignifugues

Sist. de detecció i extinció

+ informació
Instal·lacions
+ informació
Manteniment

Contractes de manteniment

Revisions periòdiques

Càrregues d'extintors

Normativa vigent

+ informació
Oficina tècinca

Assessorament tècnic

Plans d'evacuació

Cursos de formació

+ informació

Grup MAIFOC, S.L. | Carrer Carmen Amaya 5, 08120 - La Llagosta (Barcelona) - Tel. 935.740.623 - Fax 935.740.623 | info@maifoc.com