català | castellano

 

Servei de manteniment

Per tal d'adequar cada element extintor a la normativa vigent, s'ofereix un servei de manteniment d'extintors, instal·lacions i material de protecció contra incendis en general.

Contractes de manteniment d’equipament i d’instal·lacions

Per a l'obtenció de permisos d'activitats i pàrquings és imprescindible disposar del contracte de manteniment dels sistemes de protecció contra incendis amb una empresa autoritzada.

Revisions periòdiques

Cal realitzar una revisió periòdica dels equips i sistemes de protecció contra incendis amb l'objectiu de verificar el seu correcte funcionament i instal·lació. Així mateix, es verifica el compliment de la normativa en cada moment.

Càrregues d’extintors

El servei de càrrega d'extintors d'incendis és obligatori per a tots els extintors que s'hagin utilitzat o l’hagin perduda, així com per aquells en què hagi caducat.

Normativa en matèria de protecció contra incendis

Els serveis tècnics de MAIFOC es mantenen actualitzats en la normativa corresponent en matèria de protecció contra incendis. Aquests coneixements es transmeten a cada client mitjançant els contractes de manteniment, les revisions periòdiques i l'execució de noves instal·lacions.

 

Subministrament de material

Extintors d'incendis

Boca d'Incendis Equipada

Senyalització

Portes tallafoc

Mantes ignifugues

Sist. de detecció i extinció

+ informació
Instal·lacions
+ informació
Manteniment

Contractes de manteniment

Revisions periòdiques

Càrregues d'extintors

Normativa vigent

+ informació
Oficina tècinca

Assessorament tècnic

Plans d'evacuació

Cursos de formació

+ informació

Grup MAIFOC, S.L. | Carrer Carmen Amaya 5, 08120 - La Llagosta (Barcelona) - Tel. 935.740.623 - Fax 935.740.623 | info@maifoc.com